Podvin jahalni center
slika
rob pod sliko
Začetni tečaj
Začetni tečaj
Začetni tečaj

Cilj začetnega tečaja je, da se jahač nauči osnovnega poznavanja konja in osnovnih veščin gibanja na konju do galopa. Delo po programu JAHAČ 1 kandidate usposobi za jahanje v maneži, torej ograjenem prostoru velikem maksimalno 20 x 60 m. Začetni tečaj naj bi kandidat opravil, če jaha 10 x 20 min. na lonži, poleg tega pa opravi še 10 učnih ur, ki trajajo 45 minut. Pred vsako učno uro kandidat praktično dela s konjem, ga očisti, nasedla, očisti boks. Teoretično spozna osnovna znanja o konju, njegovem obnašanju, prehrani itd..

Začetnik jaha najprej na lonži. Konj je pripet na vrv, ki jo drži učitelj, tako da konj teče okoli njega v krogu premera cca. 5 metrov. Jahač nima vajeti v rokah, pač pa se drži za pas na sedlu. Poudarek je na ritmu, ravnotežju in pravilni drži jahača.

Po desetih lonžah preidemo na učne ure. Prvih nekaj učnih ur jahača še vedno držimo 15 minut na lonži. V rokah že drži vajeti. Tako ga v olajševalnih okoliščinah naučimo pravilne uporabe vajeti. Naučimo ga uporabljati stisk z nogo, dejstvo za priganjanje konja. Naslednjih 30 minut jaha jahač brez lonže, učimo ga pravilno usmerjati konja in ga privajamo na pravilno uporabo dejstev (noge, vajeti, teže, pogleda) v hodu, kasu in galopu. V začetnem tečaju naučimo jahača grobe a pravilne izvedbe nalog in mu damo znanje, s katerim bi lahko nadaljeval učenje v nadaljevalnem tečaju. 

horizontalna črta
Nadaljevalni tečaj
Nadaljevalni tečaj
Nadaljevalni tečaj

Cilj nadaljevalnega tečaja je usposobiti jahača za samostojno vodenje konja z naslednjimi znanji:

- jahati v različnih sedlih
- preskakovati posamezno oviro do višine 50 cm
- osnov terenskega jahanja
- vodenja konja v prometu

V nadaljevalnem tečaju bomo utrdili sedeči kas, pravilno jahanje, menjave, desno in levo nazaj, prehode iz kasa v levi in desni galop, delovni galop na stezi in v velikem krogu, pol sedečo držo, pospešen kas in galop, prehode preko kavalet, preskakovanje ovire visoke do 50 cm, obrat okoli prednjih nog. Po opravljenem izpitu in pridobitvi naziva JAHAČ 2 bo jahač zadostil zahtevam 96. člena Zakona o varnosti cestnega prometa in se bo lahko izkazal, v kolikor bodo to od njega zahtevali.

Nadaljevalni tečaj vsebuje približno 20 učnih ur po 45 minut. Pred in po učni uri poteka praktično učenje ravnanja s konjem (čiščenje, sedlanje, sprehajanje po jahanju). Cilj nadaljevalnega tečaja ni pripraviti jahača za tekmovanja v dresuri ali preskakovanju ovir, pač pa ga naučiti izvajati vaje čim bolj pravilno, da bo lahko nadaljeval šolanje v izpopolnjevalnem tečaju.

horizontalna črta
Izpopolnjevalni tečaj
Izpopolnjevalni tečaj
Izpopolnjevalni tečaj

Izpopolnjevalni tečaj vsebuje približno 30 učnih ur po 45 minut. Cilj izpopolnjevalnega tečaja je, da se jahač nauči osnov dresure in osnov preskakovanja ovir in s tem pristopi k programu za tekmovalno licenco.

V izpopolnjevalnem tečaju bomo vadili vse vaje potrebne za opravljanje naloge v A dresuri t.j. zbranost, naslon in prepustnost konja, pravilna drža jahača, dresurni sed, pravilna uporaba dejstev (sedišča, nog, rok itd.), pravilno previjanje in zavijanje konja, pravilno izvedbo malih in velikih krogov, obrate okoli prednjih nog, odstopanje, pospešen kas in galop ter zbran kas in galop.

Pri preskakovanju ovir bomo vadili skupino skokov, ki jo mora jahač preskočiti čim bolj povezano in v določenem vrstnem redu. Da bi to dosegli, bomo utrjevali pol sedeči položaj, pravilen položaj jahača pred, v in po skoku, gimnastiko (skakanje več zaporednih skokov v vrsti). Skoki naj bi bili nizki ali celo le na tla položeni drogovi.

 

Opomba

Število ur navedenih pri vsakem tečaju je približno. Dejansko število ur bo subjektivno odvisno od hitrosti napredovanja kandidata in njegove usposobljenosti, ki jo oceni učitelj.

horizontalna črta
Tekmovalna licenca
Tekmovalna licenca

Kdor želi postati aktiven tekmovalec, ima pred seboj nov izziv, pridobiti tekmovalno licenco. Po uspešno opravljenem izpopolnjevalnem tečaju lahko jahač z dodatnimi treningi izpopolni jahanje dresure in preskakovanja ovir. Na predlog učitelja pristopi jahač k izpitu, ki poteka v dveh delih, praktičnem in teoretičnem delu. Praktični del, jahanje A dresure in skakanje A parkurja, lahko jahač opravi bodisi na svojem konju ali na našem konju, ki je za te naloge usposobljen. Teoretični del je usten, vprašanja pa zastavljata sodnik in učitelj. Izpit je uspešno opravljen, če sta sodnik in učitelj soglasna, da je kandidat korektno opravil praktični in teoretični del izpita. Uspešno opravljena tekmovalna licenca še ni dovolj za uspešnost na tekmovanjih. Potreben je nakup konja in pa mnogo treninga pod vodstvom učitelja. Z veliko treninga in odrekanj bodo prišli dobri rezultati na tekmovanjih.

horizontalna črta
Inštruktor jahanja
Inštruktor jahanja

Marsikateremu jahaču se porodi ideja, da bi tudi sam postal inštruktor jahanja. Nekateri bi se z učenjem ukvarjali poklicno in si s tem omogočili materialno osnovo, drugim je učenje izziv za njihov lasten napredek.Konjeniška zveza Slovenije vsako leto organizira izobraževanje za inštruktorje jahanja. Inštruktor jahanja je nadgradnja tečajem JAHAČ 1, 2 in tekmovalni licenci. Praktični del izobraževanja in priprave na sprejemni izpit se vršijo v licenciranih centrih z licenciranimi mentorji. Jahalni center Podvin in Grega Mihelčič imata tudi to licenco. Kandidati se bodo pri nas pripravili na izpit za inštruktorja jahanja pod vodstvom Grege Mihelčiča in po programu KZS. Več informacij o tem lahko dobite na spletnih straneh Konjeniške zveze Slovenije.